Custodia honesta, internationalt anvendt betegnelse for særlig mild afsoningsform uden arbejdspligt. Herhjemme blev "simpelt fængsel" i 1933 afløst af hæfte, som blev afskaffet i forbindelse med Straffuldbyrdelsesloven i 2001. Custodia honesta har især været anvendt over for dømte, der ikke blev anset for rigtig kriminelle, bl.a. personer dømt for politiske forbrydelser.