Curtain wall, (eng. 'gardin-, tæppevæg'), en facade, der "hænger" på en bygning uden at være en del af dens bærende konstruktion. Bygningen kan være opført med en bærende søjle- eller rammekonstruktion, som friholder facaden og derved tillader store facadepartier udført i lette materialer som fx glas. Curtain wall har sin oprindelse i USA, i Chicagoskolens skyskraberarkitektur fra slutningen af 1800-t. I Europa videreudviklede modernismens arkitekter curtain wall-princippet. I Danmark har Arne Jacobsen i bl.a. Rødovre Rådhus (1955) og Hotel Royal/SAS-terminalen i København (1959) vist, hvor elegant curtain wall kan anvendes.