Currencyskolen, (eng. 'valuta', afledn. af lat. currere 'løbe'), en af to hovedgrupper af økonomer og bankfolk, som fra 1820'erne til omkring 1860 var involveret i en kontrovers om en række indbyrdes forbundne penge- og kreditproblemstillinger; den anden hovedgruppe var bankingskolen. Currencyskolens synspunkt var, at seddeldækningsregler var nødvendige for at undgå tendenser til, at der i perioder skete en for stor udvidelse af mængden af banksedler, hvilket kunne være inflationsskabende og forstærke konjunktursvingninger i økonomien. Bank of England fulgte i sin seddeludstedelsespolitik currencyskolens synspunkt, og i bankloven Bank Charter Act fra 1844 blev der samtidig med en centralisering af seddeludstedelsen i Bank of England fastsat regler, der begrænsede bankens adgang til seddeludstedelse.