Culpa, (lat. 'skyld, brøde'), begrebet set i teologisk sammenhæng, se synd.