Crucifixus, etiam pro nobis (lat. 'Han er også blevet korsfæstet for os'), tekstuddrag af den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse (se Credo). I musikalske udsættelser, navnlig fra tiden efter ca. 1600, udtrykker denne del ofte sorg og smerte. Et berømt eksempel er Crucifixus i J.S. Bachs Messe i h-mol; den italienske komponist Antonio Lotti (ca. 1667-1740) skrev bl.a. tre Crucifixus for hhv. seks, otte og ti stemmer.