Crop er et engelsk ord for høst eller afgrøde (især af tobak).