Crime passionnel, (fr.), forbrydelse, som er begået af kærlighed el. skinsyge.