Cri, (fr., af crier skrige, råbe, af lat. quiritare skrige i protest), skrig.