Crédit-mobilier, (fr., crédit, af it. credito el. lat. creditum, + mobilier, af lat. mobilis bevægelig), bank med det hovedformål at stifte og understøtte industrielle foretagender.