Court, (eng., af oldfr. cort (fr. cour), af lat.), domstol.