Coup de main, (fr., egl. slag med hånden), overrumpling.