Coup détat eller coup d'état er et fransk ord for statskup.