Coulometri, analyseteknik, hvormed man kan måle mængden af elektroner, som er nødvendig for at reducere eller oxidere et givet stof. Se elektroanalyse.