Corroboration, et begreb i Karl Poppers videnskabsteori. En hypotese har en grad af corroboration, hvis den stemmer overens med alle de data, som man hidtil har fundet i forsøget på at falsificere den. Uanset graden af corroboration kan man ikke vide, om hypotesen er sand.