Corrigenda, (lat. det, som bør rettes, af corrigere rette, forbedre, cor- + regere styre (mod et mål)), liste over trykfejl.