Corps diplomatique, (fr.), det diplomatiske korps; alle fremmede gesandtskaber i et land; CD.