Coronarthrombose, se koronartrombose og hjertekransåresygdomme.