Copyrighted, (af eng. copyright), beskyttet ved copyright, udtrykt ved symbolet ©.