Copula carnalis, (lat. copula + carnalis kødelig, af caro, carnis kød), samleje; sammenlign med kopulere.