Contractor, (eng., af contract (v.) slutte kontrakt (om), af lat. contrahere trække sammen, samle, con- + trahere trække), entreprenør.