Contio, (lat. 'forsamling'), folkeforsamling af romerske borgere eller soldater, som påhørte et budskab fra deres leder, fx kejseren. I republikansk tid var contio desuden betegnelsen for det møde, som gav borgerne mulighed for i dagene før en afstemning i folkeforsamlingen at drøfte de annoncerede lovforslag og de opstillede kandidater, hvilket skete under en magistrats styring.