Contango, (eng., måske en vilkårlig dannelse efter lat. continere omslutte el. contingere berøre (med endelsen -o som i 1. person præsens singularis: contineo el. contingo), jf. eng. contain indeholde, rumme), d.s.s. report.