Consols, (eng., afkortning af consolidated annuities), konsoliderede (garanterede) engelske statsobligationer.