Consensus gentium, (lat.), samstemmende opfattelse mellem folkeslagene.