Conscientia, (lat., af conscire være sig (noget ondt) bevidst, con- + scire vide, forstå sig på), medviden; fælles viden om noget; samvittighed.