Congiarium, (lat. 'gave'), den mængde olie eller vin, senere korn eller penge, som en romersk embedsmand eller kejser gav specielt til byen Roms befolkning. Størrelse og hyppighed bestemtes af giveren, og congiarium udviklede sig til en institution, som nærmede sig en art social forsorg. Se også Romerriget.