Confirming, (eng., af confirm bekræfte, bestyrke, af oldfr. confermer, senere confirmer, af lat. confirmare, con- + firmare styrke, af firmus fast, stærk), inden for handel kortfristet finansiering af en virksomheds indkøb.