Concursus realis, (lat.), det forhold at en person ved flere handlinger har begået flere forskellige lovovertrædelser før han er blevet domfældt for nogen af dem.