Conclamatum est, (lat. klageråbet er råbt), det er forbi; alt håb er ude.