Concilium, (lat. 'sammenkomst, møde', af kon- og afledn. af calere 'råbe sammen'), latinsk betegnelse for en romersk folkeforsamling, senere for de forsamlinger, som fandt sted i de romerske provinser.