computerkunst

Computerkunst, kunst, som fremstilles ved brug af computer. Computerkunst er ofte baseret på idéer hentet fra filosofi, videnskab, kunsthistorie og samfund og kan fungere i dialog med andre udtryksformer som konceptkunst, videokunst, performance m.m.

Betegnelsen dækker i dag tre områder:

1) Kunst, som skabes med computeren som udtryksmiddel eller som genstand for kunstnerisk undersøgelse. I det første tilfælde er resultatet billeder, fx printertegninger, fotografi, grafik og maleri, eller tredimensionale udtryk, i det andet tilfælde udforsker kunstneren computerens programmeringsmuligheder, databehandling, print, computeren som samlet it-system. Denne kunstform skriver sig tilbage til 1950'erne og repræsenteres af de tyske kunstnere Vera Molnar (f. 1924) med geometriske printtegninger baseret på algoritmer og Georg Nees (1926-2016) med printtegninger baseret på bl.a. tilfældighedskalkuler i computeren.

2) Kunst, som undersøger forbindelsen mellem computer og omverden. Interface, brugergrænsefladen, står her i centrum af den kunstneriske proces. I snæver forstand omfatter den fx skærmbilledet, i bredere forstand inddrages også anden elektronik, fx video, monitorer, projektorer, lys og lydeffekter, sensorer, robotter m.m., styret af computeren. Resultatet kan tage form af elektroniske sansemiljøer baseret på computersystemets reaktioner på brugerens adfærd inden for et givet rum. De første eksempler på denne kunst kom frem i slutningen af 1960'erne. De omfatter i dag også virtual reality-teknikken. Blandt kunstnerne kan nævnes tyskeren Otto Piene (1928-2014), der arbejder med forskellige teknikker, herunder informatik, laser og lys, amerikaneren Joseph Nechvatal (f. 1951), der overfører tegninger, fotografier og andet billedmateriale til acrylmaleri på lærred vha. scanning-, computer- og robotteknologi, samt amerikaneren Matt Mullican (f. 1951), der fremstiller interaktive miljøer af arkitektonisk og semiotisk karakter lavet som skærmbilleder, der anvendes ved brug af virtual reality (immersiv interface).

3) Kunst, som udforsker computeren som del af et større kommunikations- og informationssystem, fx computernetværker og fjernperception gennem satellit. Computeren behandles som særligt medie i den kunstneriske proces og antages i bredere forstand at have videnskabelige, økonomiske, sociale, politiske og kulturelle konsekvenser i form af et såkaldt cyberspace. Denne side af computerkunsten repræsenteres af den tyske gruppe Ponton European Media Art Lab (grdl. 1986), der bl.a. deltog med en interaktiv tv-station på udstillingen Documenta 9 i Kassel 1992, baseret på brug af telefonsystemet til aktiviteter mellem brugere på stationens sendeflade.

Internetkunst i Danmark

William Louis Sørensen udviklede i slutningen af 1990'erne domæneprojektet Stedet 3 på internettet. Thorbjørn Lausten udviklede s.m. astronomen Ib Lundgaard Rasmussen (f. 1945) projektet Nuet - det polare rum, som tematiserede forholdet mellem mental betydningsdannelse og computerbaseret visualisering med udgangspunkt i fjernmåling af fænomener i det polare rum over Grønland. Med internettets og især World Wide Web-platformens udvikling fra begyndelsen af 1990'erne bevægede en del af computerkunsten sig mod et særligt fokus på dette medie og dets computerbaserede teknologier. Man kan pege på mindst tre vigtige tilgangsvinkler i denne kunst:

1) Internettet behandles som et stort teknologisk og medialt system med en stærkt udvidet kompleksitet i forhold til den enkelte computer. Kunstprojekter kan fx behandle søgemaskinernes funktion og natur, således som den danske gruppe Artnode gjorde det i projektet High Density (2001).

2) Internettet behandles som et medie med betydning for offentlighedsdannelse, kulturel identitet og rumkonstruktion, fx i eksperimenter med internet-tv eller virtuelle miljøer på internettet, som bl.a. den danske gruppe Superflex har arbejdet med i projekterne Superchannel og Supercity.

3) Endelig kan internetkunst arbejde med en kortlægning af mediets betydning for principielle rumdannelsesproblemer som fx den dansk-svenske kunstner Björn Ross' (f. 1957) projekt mapping aarhus, der konfronterede "virkelige" geografiske og sociale koordinater, lokale og globale, med det mediales "flade" og dennes karakteristika.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig