Composto, (it., af comporre sætte sammen, af lat. componere, com- + ponere anbringe), sammensat; komponeret.