Compliance, inden for farmakologi forholdet mellem den indtagne og den ordinerede dosis af et lægemiddel, idet både glemsomhed og angst for bivirkninger kan medvirke til dårlig compliance. Anvendelse af så få lægemidler og så få doseringer som muligt til den enkelte patient øger sandsynligheden for en god compliance.