Common law, (eng., common fælles, almindelig + law lov, ret), sædvaneret.