Commissur, (af lat. commissura, af committere bringe sammen, com- + mittere sende, give fra sig), sammenføjning; fuge.