Commissioner, (eng., af lat. commissionarius, af commissio), kommissær; medlem af en kommission.