Columnist, journalist, der regelmæssigt i personlig, kommenterende form skriver en column, dvs. en fast spalte, om aktuelle politiske emner m.m. Som fagjargon anvendes udtrykkene "klummeskriver" og "klummist", jf. en "klumme".