Columbit, (efter Columbia og -it), sort mineral med metalagtig diamantglans; hårdheden er 6, og massefylden 5-8 g/cm3. Columbit krystalliserer orthorombisk og har sammensætningen (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6. Det findes udbredt på granitpegmatitter. Smukke columbitkrystaller kendes fra kryolitforekomsten ved Ivittuut i Sydgrønland. Med overvægt af Ta i forhold til Nb betegnes mineralet som tantalit. Det er et af de mest almindelige Nb-Ta-mineraler.