Collectanea, (lat., af collectaneus samlet sammen (fra flere steder)), samling af udvalg af en forfatters skrifter.