Colibakterier, populært navn for tarmbakterien Escherichia coli.