Coenzymer, lavmolekylære stoffer, der indgår som et nødvendigt led i visse enzymatiske reaktioner. Et typisk eksempel er oxidation af alkohol til acetaldehyd i leveren, hvor coenzymet nikotinadenindinukleotid (NAD) medvirker. Ved denne reaktion oxideres alkohol ved afgivelse af to elektroner og to protoner, som optages af coenzymet. Det herved reducerede coenzym kan nu bruges i en modsat rettet redoxreaktion til reduktion af et andet substrat.