Coastguard, (eng., af coast kyst + guard vagt), inden for militær kystbevogtningstropper.