Clerihew, (efter den engelske forfatter Edmund Clerihew Bentley (1875-1956)), kort vittigt, komisk el. vrøvlet vers, almindeligvis i 4 linjer af varierende længde.