Clearingkonto, (eng. clearing + it. konto), konto til udligning af valutaafregning.