Clearing-house, (eng., clearing + house hus), samlingssted, hvor banker og bankierer foretager afregning.