Civilingeniør, cand.polyt., kandidat i ingeniørvidenskab. Uddannelsen, der er normeret til fem år, foregår på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddansk Universitet (SDU) og på Aalborg Universitet (AAU). Civilingeniører beskæftiger sig med naturvidenskab og teknik inden for traditionelle fagområder som elektro-, maskin-, bygge- og kemiteknik, men siden 1980'erne også inden for områder som fx miljø, energi og informatik. Titlen kan også erhverves som en toårig overbygning på den 31/2-årige diplomingeniøruddannelse. Se også ingeniør - uddannelser.