Civilbefolkning, den del af befolkningen, som i en væbnet konflikt ikke tilhører de væbnede styrker. Civilbefolkningen er af den humanitære folkeret sikret visse rettigheder, hvis bestemmelser oprindelig kun fandtes i 4. Genèvekonvention af 1949, men som i 1977 blev væsentligt udvidet ved tillægsprotokol I og II. Civilbefolkningen skal beskyttes mod de farer, der opstår som følge af militære operationer, og det er bl.a. forbudt at foretage voldshandlinger eller fremsætte trusler om vold over for civilbefolkningen. Se også Genèvekonventionerne.