Citationsindeks, (1. led af lat. citatum, perf.part. af citare 'tilkalde, fremdrage', 2. led af indicare 'angive'), biblioteksfaglig benævnelse for en indekseringsform, der gør litteraturhenvisningerne i et dokument, fx en tidsskriftartikel, søgbare med henvisning til dokumentet. Informationssøgning i et citationsindeks bygger på den antagelse, at litteraturhenvisningerne i et givet dokument må være emnemæssigt beslægtede. Det første citationsindeks i verden er Eugene Garfields Science Citation Index, 1963.