Cirkulationspumpe, pumpe, som opretholder cirkulation i et system som fx et varmeanlæg, hvor det varme vand derved transporteres til radiatorer, eller i et varmtvandsanlæg, hvor cirkulationen bevirker, at der uden ventetid kan tappes varmt vand. De fleste små cirkulationspumper virker efter centrifugalprincippet. Se pumper.