Cicero er en typografisk måleenhed til angivelse af bøgers klummebredde, marginproportioner med mere. 1 cicero er lig med 12 punkt eller 4,513 mm. Betegnelsen cicero antages at stamme fra skriftgraden i Peter Schöffers (o. 1430 – 1503) udgave af Ciceros De Oratore (1466)